Blog

Blog

Siatki zgrzewane B500SP gorącowalcowane ze stali EPSTAL.

Siatki zgrzewane B500SP gorącowalcowane ze stali EPSTAL.

Zgrzewane siatki stalowe bardzo dobrze zadomowiły się na rynku budowlanym.
Od wielu dekad znajdują zastosowanie na każdym etapie budowy od fundamentów po strop.
Są także coraz częściej wykorzystywane przy produkcji prefabrykatów i elementów betonowych.

Projektowanie siatek indywidualnych i nietypowych - produkowanych na specjalne zamówienie.

Projektowanie siatek indywidualnych i nietypowych - produkowanych na specjalne zamówienie.

Projektowanie siatki.

Firma CMC Poland Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej wprowadziła możliwość zaprojektowania indywidualnej, specjalnej czy nietypowej siatki zgrzewanej.

System projektowania siatek, pozwala na zaprojektowanie siatek 

Zadania siatki zgrzewanej

Zadania siatki zgrzewanej

Zgrzewana siatka jest technicznie zaawansowanym elementem zbrojenia, stosowanym dzisiaj we wszystkich zakresach zastosowania żelazobetonu, zarówno na placu budowy jak i przy wykonywaniu zbrojeń z półfabrykatów. Jako zbrojenie prefabrykowane w sposób przemysłowy jest ona produktem masowym i typowym. Projektanci i użytkownicy mają możliwość ...
Identyfikowalność stali Epstal

Identyfikowalność stali Epstal

Stal EPSTAL posiada unikalny wzór użebrowania oraz napis "EPSTAL" nawalcowany na każdym pręcie w miejsce sześciu kolejnych żeber. Ponadto na powierzchni prętów w sposób trwały nawalcowany jest również numer producenta. Ten zestaw narzędzi do identyfikacji pozwala na stuprocentową pewność...

Ciągliwości stali zbrojeniowej – Epstal

Ciągliwości stali zbrojeniowej – Epstal

Ciągliwość stali zbrojeniowej to jej zdolność do uzyskiwania znacznych odkształ-ceń bez wyraźnego przyrostu naprężeń po przekroczeniu granicy plastyczności. Pojęcie to odnosi się do pracy konstrukcji w fazie odkształceń plastycznych, gdy naprężenia przekroczyły wartości dopuszczalne...
Przyczepność do betonu – stali Epstal

Przyczepność do betonu – stali Epstal

Zgodnie z normą [PN-EN 1992-1-1:2008 „Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków”.] warunkiem dobrej przyczepności stali zbrojeniowej do betonu jest zachowanie minimalnego względnego pola powierzchni żeber f...
Odporność na obciążenia dynamiczne - stali Epstal

Odporność na obciążenia dynamiczne - stali Epstal

Odporność stali zbrojeniowej na obciążenia dynamiczne ma szczególne znaczenie w przypadku konstrukcji takich jak obiekty inżynierskie, obiekty przemysłowe, a także budowle posadowione na terenach sejsmicznych i górniczych...
Wymaganie materiałowe dla stali zbrojeniowej

Wymaganie materiałowe dla stali zbrojeniowej

W zakresie produkcji stali zbrojeniowej od czasów ostatnich aktualizacji norm PN-B i PN-S do projektowania konstrukcji dokonał się olbrzymi postęp, oferta rynkowa hut stali jest obecnie znacznie bogatsza, a wyroby mają o wiele wyższą jakość. Warto mieć prawidłowe rozeznanie ...
Identyfikacja stali Epstal na budowie

Identyfikacja stali Epstal na budowie

Stal EPSTAL posiada unikalny wzór użebrowania oraz napis "EPSTAL" nawalcowany na każdym pręcie w miejsce sześciu kolejnych żeber. Ponadto indywidualny numer danego producenta również jest zakodowany na powierzchni prętów. Ten zestaw narzędzi do identyfikacji pozwala na stuprocentową pewność dostawy i gwarancję jakości stali...