#PentakosiaC®

#PentakosiaC®

Idea siatek #PentakosiaC®:

Jeszcze do niedawna istniały obszary, w których nie można było korzystać z siatek zgrzewanych wykonanych ze stali zimnowalcownej w klasie ciągliwości A.

Ten problem w szczególności dotyczył obiektów inżynieryjnych, w których występują naprężenia zmienne. Siatek nie można było używać także w budownictwie komunikacyjnym.

CMC Poland jako pierwsza wprowadziła na rynek siatki zgrzewane ze stali gorącowalcowanej w klasie ciągliwości C nadając im znak towarowy #PentakosiaC®. Siatki #PentakosiaC® przyspieszą pracę na budowie, tak aby nie dochodziło do niepotrzebnych zmian stali w projekcie, i aby cała inwestycja była wykonana z jednego gatunku stali. Zgrzewane siatki stalowe #PentakosiaC® mogą być stosowane do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi, w zakresie temperatur od -60 ºC do +100 ºC.

Parametry te mają znaczący wpływ na zachowanie konstrukcji i bezpieczeństwo.

#PentakosiaC® może być wykorzystana przy budowie takich obiektów jak:

 • drogowe i kolejowe obiekty inżynieryjne
 • drogi publiczne
 • drogi wewnętrzne
 • drapacze chmur
 • stacje metra
 • tunele
 • lotniska

Stal B500SP wytwarzana jest w procesie walcowania na gorąco i umacniania w technologii stretchingu. Siatki są układami prostopadłych względem siebie prętów podłużnych i poprzecznych tego samego gatunku, połączonych na wszystkich skrzyżowaniach zgrzewaniem oporowym.

 

Siatki standardowe w gat. B500SP
Oznaczenie Drut [mm] Długość [mb] Szerokość [mb] Oczko [mm] Waga arkusza [kg] Waga [kg/m2]
Q252 8 6,00 2,30 200x200 55,70 4,04
Q335 8 5,00 2,15 150x150 57,70 5,37
Q335 8 6,00 2,30 150x150 74,30 5,38
Q503 8 6,00 2,30 100x100 109,00 7,90
Q393 10 6,00 2,30 200x200 87,00 6,30
Q523 10 5,00 2,15 150x150 90,05 8,38
Q523 10 6,00 2,30 150x150 116,00 8,41
Q785 10 6,00 2,30 100x100 170,30 12,34
Q566 12 6,00 2,30 200x200 125,20 9,07
Q754 12 6,00 2,30 150x150 166,90 12,09
Q1131 12 6,00 2,30 100x100 245,10 17,76

 

Masa 1 m2 siatki, kg według tabel
Dopuszczalne odchyłki masy 1 m2 siatki, % ± 4,5
Granica plastyczności Re, MPa ≥ 500
Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa ≥ 575
Stosunek Rm : Re 1,15÷1,35
Wydłużenie procentowe przy największej sile rozciągającej Agt, % ≥ 8,0
Wydłużenie procentowe przy zerwaniu A5 % ≥ 16
Właściwości połączeń zgrzewanych:
a) siła ścinająca złącze, kN F ≥ 0.3xAs x Re
b) zginanie w miejscu połączenia prętów o kąt a = 60° na trzpieniu o średnicy D=6dg brak pęknięć

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

 • Długość i szerokość siatki: ± 25 mm lub 0,5 %, zależnie od tego, która wartość jest większa.
 • Rozstaw prętów: ± 15 lub 7,5 %, zależnie od tego, która wartość jest większa.
 • Masa siatek: dopuszczalna odchyłka masy na jednostkę długości prętów wyciętych z siatek wynosi ± 4,5 % nominalnej masy prętów.

Przy projektowaniu konstrukcji żelbetowych zbrojonych siatkami należy przyjmować charakterystyczne i obliczeniowe wartości wytrzymałościowe jak dla stali:

 • Siatki wykonane ze stali żebrowanej B500SP.
 • Klasa ciągliwości: C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2)
 • Średnice drutu: 8,0 ÷ 12,0 mm - ITB-KOT-2018/0662
 • Średnice drutu: Ø 8,0; Ø 10,0; Ø 12,0 mm - IBDiM-KOT-2018/0237

Zgrzewane siatki stalowe powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania z uwzględnieniem KOT.

 

Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z ITB-KOT-2018/0662
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z ITB-KOT-2018/0662
Granica plastyczności Re, MPa ≥ 500
Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa ≥ 575
Stosunek Rm/Re 1,15 ÷ 1.35
Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile Agt, % ≥ 8,0
Wydłużenie względne A5, % ≥ 16
Odporność na odginanie o kąt a = 20° po zginaniu o kąt a = 90° i starzeniu, na trzpieniu o średnicy 5 · ds. brak pęknięć
Właściwości połączeń zgrzewanych:
a) siła ścinająca złącze, kN F ≥ 0,3 · As · Re nom
b) odporność na zginanie w miejscu połączenia prętów o kąt a = 60° na trzpieniu o średnicy D = 6 · dg brak pęknięć i rys w połączeniu
Wytrzymałość na zmęczenie przy σmax = 300 MPa i amplitudzie 110 MPa. ≥ 2 · 106 cykli

 

Certyfikaty dla siatki B500SP
Kraj Certyfikat Norma-Aprobata Zakres
Polska Zetom 005-UWB-052 ITB-KOT-2018/0662 Siatki z drutu żebr. B500SP Ø 8,0 – 12,0
Polska Zetom 005-UWB-064 IBDiM-KOT-2018/0237 Siatki z drutu żebr. B500SP Ø 8,0; Ø 10,0; Ø 12,0

 

Siatki indywidualne i nietypowe na specjalne zamówienie

Firma CMC Poland dokłada wielu starań, by uzyskać najwyższą satysfakcję swoich klientów. W procesie wytwarzania siatek zgrzewanych zastosowane linie dysponują niezwykle wydajną elastycznością produkcji.

Dzięki temu CMC Poland potrafi zrealizować wyjątkowe, indywidualne zlecenia na nietypowe siatki zamawiane przez klientów. Nowoczesna linia do produkcji siatek zgrzewanych umożliwia produkcję pojedynczych siatek zachowując wysoką wydajność.

Niespotykane dotychczas na rynku rozwiązania pozwalają na realizację krótkich serii, które do dziś były niemożliwe lub bardzo kosztowne. Przyszłość jest już możliwa dzisiaj, a nasze rozwiązania wyznaczają nowe kierunki. Firma CMC Poland wyznacza nowe trendy i trwale zmienia rynek siatek zgrzewanych.

Warunki brzegowe siatek indywidualnych:

warunki-brzegowe

warunki-brzegowe2

Przykłady siatek nietypowych – produkowanych na zlecenie klienta:

PentakosiaC_przyklady

 

Pobierz - #PentakosiaC ® »

Pobierz - Siatki zgrzewane CMC Poland.pdf »

 

wstecz