Identyfikowalność stali Epstal

Identyfikowalność stali Epstal

Najważniejsze cechy materiałowe stali zbrojeniowej EPSTAL o wysokiej ciągliwości.

Stal EPSTAL posiada unikalny wzór użebrowania oraz napis "EPSTAL" nawalcowany na każdym pręcie w miejsce sześciu kolejnych żeber. Ponadto na powierzchni prętów w sposób trwały nawalcowany jest również numer producenta. Ten zestaw narzędzi do identyfikacji pozwala na stuprocentową pewność dostawy i gwarancję jakości stali.

Odbierając stal na budowie należy zweryfikować nie tylko dołączone do niej dokumenty, ale również sprawdzić sam materiał i upewnić się, że jest zgodny z zamówieniem.

Weryfikacja ta powinna przebiegać w kilku krokach:

  • sprawdzenie wzoru użebrowania - identyfikacja gatunku stali;
  • sprawdzenie numeru producenta;
  • weryfikacja etykiety;
  • identyfikacja ewentualnych innych trwałych oznakowań stali.

Wzór użebrowania

Stal EPSTAL to gatunek B500SP, który zgodnie z normą PN-H-93220 posiada unikalny wzór użebrowania, składający się z dwóch rzędów żeber poprzecznych oraz dwóch żeber podłużnych. Żebra poprzeczne po obu stronach pręta ułożone są naprzemiennie pod dwoma różnymi kątami w stosunku do osi podłużnej.

 

Epstal wzór użebrowania

Znakowanie producenta

Wszystkie pręty żebrowane, poza informacją na temat gatunku stali, posiadają również trwałe znakowanie wskazujące na zakład, w którym zostały wyprodukowane. Metodę takiego trwałego znakowania prętów przez producenta określa norma PN-EN 10080:2007 „Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne”. Wg tej normy, każda stal zbrojeniowa powinna mieć na jednym z rzędów żeber lub wgnieceń oznakowanie identyfikujące zakład. Oznakowanie to jest powtarzane w odstępach nie większych niż 1,5 m i składa się z symbolu oznaczającego początek znakowania oraz numerycznego systemu identyfikującego wytwórcę. Symbol oznaczający początek znakowania wykonywany jest za pomocą pogrubienia dwóch kolejnych żeber. Natomiast na numer zakładu wskazuje liczba niepogrubionych żeber znajdujących się pomiędzy żebrami pogrubionymi. Umiejętność odczytywania tak zakodowanej informacji jest bardzo przydatna przy weryfikacji stali na budowie, gdyż pozwala na natychmiastowe rozwianie wątpliwości odnośnie pochodzenia prętów dostarczonych na budowę.

Znakowanie producenta

Wszystkie pręty żebrowane, poza informacją na temat gatunku stali, posiadają również trwałe znakowanie wskazujące na zakład, w którym zostały wyprodukowane. Metodę takiego trwałego znakowania prętów przez producenta określa norma PN-EN 10080:2007 „Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne”. Wg tej normy, każda stal zbrojeniowa powinna mieć na jednym z rzędów żeber lub wgnieceń oznakowanie identyfikujące zakład. Oznakowanie to jest powtarzane w odstępach nie większych niż 1,5 m i składa się z symbolu oznaczającego początek znakowania oraz numerycznego systemu identyfikującego wytwórcę. Symbol oznaczający początek znakowania wykonywany jest za pomocą pogrubienia dwóch kolejnych żeber. Natomiast na numer zakładu wskazuje liczba niepogrubionych żeber znajdujących się pomiędzy żebrami pogrubionymi. Umiejętność odczytywania tak zakodowanej informacji jest bardzo przydatna przy weryfikacji stali na budowie, gdyż pozwala na natychmiastowe rozwianie wątpliwości odnośnie pochodzenia prętów dostarczonych na budowę.

Etykieta

Każda wiązka prętów, oprócz oznaczeń umieszczonych bezpośrednio na pręcie, dostarczana jest wraz z etykietą identyfikującą z logotypem znaku EPSTAL, gatunkiem stali i danymi producenta.

Napis EPSTAL

Producenci, którzy po pomyślnym przejściu procesu certyfikacji uzyskali certyfikat EPSTAL mają obowiązek trwałego znakowania swoich wyrobów poprzez nawalcowanie na powierzchni prętów napisu „EPSTAL” w miejsce sześciu kolejnych żeber. Metoda ta sprawia, że identyfikacja wyrobu w warunkach budowy jest łatwa i wiarygodna. Znak EPSTAL na pręcie jest gwarancją, że wyrób ten został poddany badaniom zgodnie z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, certyfikowany przez akredytowaną jednostkę badawczą oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty wymagane w Polsce. Znajdując napis "EPSTAL" na pręcie możemy mieć pewność, że jest to stal gatunku B500SP, spełniająca wymagania klasy C ciągliwości oraz A IIIN wytrzymałości, wyprodukowana w Polsce, w zakładzie gwarantującym wysoki stopień stabilności procesu produkcji i kontroli jakości.

 

Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 67, 02-781 Warszawa
biuro@cpjs.pl, www.epstal.pl

EPSTAL-logo

wstecz