Siatki zgrzewane B500SP gorącowalcowane ze stali EPSTAL.

Siatki zgrzewane B500SP gorącowalcowane ze stali EPSTAL.

Siatki zgrzewane B500SP gorącowalcowane ze stali EPSTAL.

Zgrzewane siatki stalowe bardzo dobrze zadomowiły się na rynku budowlanym.
Od wielu dekad znajdują zastosowanie na każdym etapie budowy od fundamentów po strop.
Są także coraz częściej wykorzystywane przy produkcji prefabrykatów i elementów betonowych.
Ich wykorzystanie pozwala na duże oszczędności, zarówno finansowe jak i czasowe.
Te zalety dostrzegli nie tylko kierownicy budów, projektanci czy montażyści ale także osoby indywidualne budujące samodzielnie swój dom.
Siatki zgrzewane wygrywają na każdym etapie montażu zbrojenia. Są wygodniejsze, szybko pokrywają obszar zbrojenia, a ich montaż nie jest tak kosztowny jak klasycznych elementów zbrojeniowych.

Zgrzewana siatka jest technicznie zaawansowanym elementem zbrojenia, stosowanym dzisiaj we wszystkich zakresach zastosowania żelazobetonu, zarówno na placu budowy jak i przy wykonywaniu zbrojeń z półfabrykatów. Jako zbrojenie prefabrykowane w sposób przemysłowy jest ona produktem masowym i typowym. Projektanci i użytkownicy mają możliwość, ale również zadanie, tak wykorzystać przewagę ekonomiczną wynikającą z prefabrykacji, aby elementy budowlane i budowle taniały. Siatka ze względu na formę obróbki była pierwotnie stosowana tylko do zbrojenia elementów budowlanych o powierzchniach płaskich. Dzisiaj w coraz większym zakresie stosowana jest w formie zgiętej w elementach budowlanych o kształtach innych niż płaskie. Znaczenie gospodarcze staje się widoczne przy porównaniu wzrostu kosztów robocizny i materiałów. Różnica wskazuje na znaczne zastępowanie czynności pracochłonnych przez prefabrykację przemysłową.

Siatki eliminują znaczną część robót ręcznych przy układaniu zbrojeń na budowie, gdyż są produkowane w fabryce na automatycznych zgrzewarkach. W elementach budowlanych o powierzchniach płaskich wymagają niewielkiego przycinania, wyginania. W ten sposób w znacznym stopniu przyczyniają się do obniżenia kosztów budowy. Jeszcze większe obniżenie czasu robót pojawia się przy stosowaniu siatek w elementach budowlanych o powierzchniach obłych – najczęściej w formie wygięcia. Przy podejmowaniu decyzji o rodzaju zbrojenia i o rodzaju stosowanej siatki należy zawsze przeanalizować, jakie inne czynniki mają wpływ na ekonomikę budowy.

Do niedawna były jednak obszary w których nie można było wykorzystywać siatek zgrzewanych wykonanych ze stali zimnowalcownej w gatunku B500A. Nie pozwalały na to uwarunkowania budowy, rodzaj inwestycji czy konstruktorzy wraz z nadzorem budowy.

Ten problem w szczególności dotyczył obiektów inżynieryjnych o zmiennych naprężeniach, siatek nie można było używać także w budownictwie komunikacyjnym.

Konstrukcje i rodzaje siatek.

Siatki składają się z krzyżujących się pod kątem prostym prętów zbrojeniowych, które w punktach połączeń są ze sobą zgrzane maszynowo. Pręty podłużne są pojedyncze lub podwójne, a pręty poprzeczne zawsze pojedyncze. Poprzez zastosowanie prętów podwójnych podwaja się przekrój poprzeczny stali.

Oznaczenia.

Oznaczenia skrócone podaje sumę przekrojów prętów stali podłużnych na metr szerokości siatki i umieszczonych przed literą służąca do oznaczenia typu siatki.

Q – siatki równym polu przekroju prętów na 1 mb długości brzegu w obu kierunkach

R – siatki o polu przekroju prętów wzdłużnych ok. pięciokrotnie większym od prętów o kierunku poprzecznym

Siatki zgrzewane na placu budowy.

Na podstawie zamówienia, siatki dostarczane są na plac budowy samochodami ciężarowymi w oznaczonych paczkach. Zapewnia to porządek na budowie, który ułatwia szybki postęp robót. Siatki mają również oznaczenia producenta, gatunku drutu, nr paczki, wymiar siatki, ilość sztuk w paczce.

Obróbka siatek zgrzewanych.

Siatka na placu budowy może być przycinana lub wyginana na odpowiednich urządzeniach. Ułożona podwójnie często służy do zbrojenia ścian konstrukcji żelbetowej.

Produkcja i zabezpieczenie jakości.

Produkcja siatek zgrzewanych może odbywać się tylko w zakładach posiadających odpowiednie urządzenia zgrzewające i certyfikaty potwierdzające zgodność wyrobu z odpowiednimi normami i aprobatami. Powyższe jest podstawowym warunkiem dopuszczającym towar do obrotu na rynku budowlanym. Materiałem wyjściowym do produkcji siatek zgrzewanych jest walcówka formowana i żebrowana poprzez walcowanie na zimno. Druty są łączone poprzez zgrzewanie oporowe po uprzednim ich wyprostowaniu i pocięciu.

Producent ma obowiązek zabezpieczenia przy produkcji technologii pozwalającej otrzymać wymagane właściwości materiałów określone przez odpowiednie normy i kontrolowanie ich przez nadzór wewnętrzny jak i zewnętrzny.

Wewnętrzny dział jakości nadzoruje każdy etap produkcji od momentu otrzymania wsadu do momentu, kiedy siatka zgrzewana opuszcza zakład. Kontrola obca to wszelkiego rodzaju audyty prowadzone przez zewnętrzne jednostki certyfikujące.

Idea siatek B500SP ze stali Epstal.

Aby wyjść ku oczekiwaniom projektantów, konstruktorów czy budowlańcom firma CMC jako pierwsza wprowadziła na rynek do sprzedaży siatki gorącowalcowane B500SP ze stali Epstal.

Ma to za zadanie ułatwić pracę na budowie. Tak by nie dochodziło do niepotrzebnych zmian stali w projekcie i aby cała inwestycja była wykonana w jednym gatunku stali.

Równocześnie dzięki temu można zastosować siatki zgrzewane B500SP w miejscach gdzie do tej pory zabronione było stosowanie siatek w gatunku zimnowlacowanym B500A.

Zgrzewane siatki stalowe B500SP mogą być stosowane do zbrojenia konstrukcji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi.

Zakres stosowania siatek B500SP:

 • drogowych obiektów inżynierskich
 • kolejowych obiektów inżynieryjnych
 • dróg publicznych
 • dróg wewnętrznych
 • obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra”
 • lotnisk cywilnych

Warunki stosowania siatek B500SP.

Konstrukcje żelbetowe zbrojone siatkami z prętów B500SP mogą pracować pod obciążeniami statycznymi i zmiennymi w zakresie temperatur od -60 ºC do +100 °C oraz dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi.

Właściwości użytkowe siatek B500SP

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane właściwości użytkowe
Granica plastyczności Re [Mpa] ≥ 500
Stosunek wytrzymałości i granicy plastyczności Rm/Re 1,15 ÷ 1,35
Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile Agt [%] ≥ 8,0
Wydłużenie względne A5 [%] ≥ 16,00
Odporność na zginanie i odginanie brak pęknięć
Siła ścinania połączenia zgrzewanego Fs [kN] ≥ 0,30 * A * Re
Wytrzymałość na zmęczenie przy Ϭmax = [300 Mpa] i amplitudzie 110 [Mpa] ≥ 2 * 106 cykli

Stal Epstal.

Wprowadzona na polski rynek stal Epstal zdobyła akceptację i zaufanie wśród osób związanych z szeroko pojętym budownictwem.

Warto w tym miejscu przytoczyć kilka podstawowych informacji o tej stali:

Oznaczenie gatunku B500SP:

 • B oznacza stal przeznaczoną do budownictwa
 • 500 oznacza granicę plastyczności 500 MPa
 • S oznacza stal spajalną
 • P oznacza stal o podwyższonej ciągliwości

Parametry stali EPSTAL:

 • Granica plastyczności Re [MPa] - 500 ÷ 625
 • Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności Rm/Re - 1,15 ÷ 1,35
 • Minimalne wydłużenie procentowe A5 [%] - 16,0
 • Minimalne wydłużenie procentowe całkowite przy maksymalnej sile Agt [%] - 8,0

Stal EPSTAL łączy najważniejsze dla stali zbrojeniowej cechy:

 • dużą wytrzymałość na rozciąganie (klasa A-IIIN)
 • podwyższoną ciągliwość (klasa C)

Stal o wysokiej ciągliwości po przekroczeniu naprężeń równych granicy plastyczności ulega uplastycznieniu, tzn. nabiera właściwości pozwalających jej na uzyskiwanie bardzo dużych odkształceń przy nawet niewielkim wzroście naprężeń. Dlatego jej zerwanie następuje po osiągnięciu dużo większych wydłużeń niż zerwanie stali kruchej w analogicznej sytuacji. Ma to znaczący wpływ na zachowanie się konstrukcji – jeżeli jest ona zbrojona stalą o wysokiej ciągliwości, po przekroczeniu dopuszczalnych wartości obciążeń, czyli w sytuacji awaryjnej, doznaje dużych ugięć i zarysowań. Znaki te, będące bez problemu widoczne dla użytkowników obiektu, alarmują o zbliżającym się niebezpieczeństwie, umożliwiając w ten sposób ewakuację oraz podjęcie działań naprawczych, które mogą zapobiec katastrofie.

Wprowadzone do sprzedaży siatki B500SP są oferowane jako siatki typowe oraz produkowane na indywidualne zamówienie.

Siatki typowe B500SP oferowane są wg. następującego typoszeregu.

Symbol Fi Długość mb Szerokość mb Oczko mm Waga arkusza kg Waga m2
Q252 8 6,00 2,30 200x200 55,70 4,04
Q335 8 5,00 2,15 150x150 57,70 5,37
Q335 8 6,00 2,30 150x150 74,30 5,38
Q503 8 6,00 2,30 100x100 109,00 7,90
Q393 10 6,00 2,30 200x200 87,00 6,30
Q523 10 5,00 2,15 150x150 90,05 8,38
Q523 10 6,00 2,30 150x150 116,00 8,41
Q785 10 6,00 2,30 100x100 170,30 12,34
Q566 12 6,00 2,30 200x200 125,20 9,07
Q754 12 6,00 2,30 150x150 166,90 12,09
Q1131 12 6,00 2,30 100x100 245,10 17,76

Siatki indywidualne B500SP mogą być produkowane w oparciu o poniższe warunki brzegowe.

 • Średnice drutów fi 8; 10; 12 mm. gatunek stali: B500SP
 • Minimalne wymiary siatki szerokość: 500 mm, długość: 1000 mm
 • Maksymalny wymiar siatki szerokość: 2500 mm, długość: 12000 mm
 • Oczka poprzeczne, między prętami wzdłużnymi - 50 mm (skok oczka co 50 mm )
 • Oczka wzdłużne, między prętami poprzecznymi - 50 mm (skok oczka co 1 mm )
 • Wysięgi minimalne - 25 mm
 • Wysięgi maksymalne - 1100 mm
 • Maksymalna ilość prętów wzdłużnych - 49 szt.
 • Najwyższa średnica drutu: - 12 mm
 • Najmniejsze oczka dla fi 12: - 100 x 100 mm
 • Maksymalna waga pojedynczego arkusza siatki - 400 kg.
 • Ilość prętów poprzecznych:

fi 12 nie więcej niż: - 121 szt.

fi 8 do fi 10 - 241 szt.

Projektowanie siatki.

Firma CMC Poland Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej wprowadziła możliwość zaprojektowania indywidualnej, specjalnej czy nietypowej siatki zgrzewanej.

System projektowania siatek, pozwala na zaprojektowanie siatek zgrzewanych standardowych oraz nietypowych. Korzystając z systemu bez problemu można wykonać dowolny projekt siatki, zgodnie z warunkami brzegowymi i dokonać jego ew. wyceny. Każdy projekt można zapisać, wielokrotnie do niego powrócić oraz pobrać w postaci pliku pdf do wydrukowania wraz z wyliczoną wagą i gabarytami. Projekty można edytować i tworzyć nowe. System jest doskonałym narzędziem dla każdego, kto potrzebuje siatki zgrzewanej.

Siatki indywidualne i nietypowe na specjalne zamówienie.

Firma CMC Poland Sp. z o.o. dokłada wielu starań, by uzyskać najwyższą satysfakcję swoich klientów.

W procesie wytwarzania siatek zgrzewanych zastosowane linie dysponują niezwykle wydajną elastycznością produkcji.

Dzięki temu CMC Poland Sp. z o.o. potrafi zrealizować wyjątkowe, indywidualne zlecenia na nietypowe siatki zamawiane przez klientów.

Nowoczesna linia do produkcji siatek zgrzewanych umożliwia produkcję pojedynczych siatek zachowując wysoką wydajność. Nie spotykane dotychczas na rynku rozwiązania pozwalają na realizację zadań, które do dziś były niemożliwe lub bardzo kosztowne.

W znajdującym się w Dąbrowie Górniczej przedsiębiorstwie CMC Poland sp.z o.o. dysponuje nowoczesnymi liniami do produkcji siatek zgrzewanych.

Linie produkcyjne zapewniają:

 • Najszybsze terminy realizacji zamówień
 • Najwyższą jakość produkowanych wyrobów
 • Najwyższą elastyczność produkcji
 • Wysoką wydajność
 • Indywidualne podejście do klienta
 • Możliwość realizacji nietypowych i jednostkowych zamówień
 • Spełniają wszystkie normy i wymagania techniczne

Ciągły proces rozwijania i doskonalenia technik produkcji umożliwia nieustanne podnoszenie jakość wyrobów i przyczynia się do podnoszenia kultury produktów stalowych.

Podsumowanie.

Wszystkie powyższe informacje uświadamiają nam, że siatka zgrzewana z powodzeniem wypiera klasyczne zbrojenie, przyspieszając realizację inwestycji, równocześnie obniżając jej koszty.

Wprowadzenie nowego gatunku siatek B500SP, pozwala na szersze zastosowanie siatek w budownictwie i w zasadzie nie ma już miejsc gdzie taka siatka nie mogła by być użyta.

Tym sposobem otwierają się nowe perspektywy dla rynku budowlanego, w szczególności dla projektantów, konstruktorów czy budowlańców.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.siatkizgrzewane.pl/

Poruszane powyżej informacje znajdą Państwo pod tymi linkami:

Siatki B500SP - https://www.siatkizgrzewane.pl/siatki-goracowalcowane,a43

Aplikacja do projektowania siatek - https://www.siatkizgrzewane.pl/zaprojektuj-siatke

Kontakt do firmy CMC - https://www.siatkizgrzewane.pl/kontakt

Wszystkie zapytanie dotyczące siatek można przesyłać na adres : siatki@cmc.com

CMC-logo1

PIOTR JENDRUŚ | Menedżer ds. Rozwoju Produktów | CMC Poland Sp. z o.o.
Piłsudskiego 82 | 42-400 Zawiercie| Polska
Mobile +48 600.910.828 |
piotr.jendrus@cmc.com | www.cmc.com | www.siatkizgrzewane.pl

wstecz