Zadania siatki zgrzewanej

Zadania siatki zgrzewanej

Zgrzewana siatka jest technicznie zaawansowanym elementem zbrojenia, stosowanym dzisiaj we wszystkich zakresach zastosowania żelazobetonu, zarówno na placu budowy jak i przy wykonywaniu zbrojeń z półfabrykatów. Jako zbrojenie prefabrykowane w sposób przemysłowy jest ona produktem masowym i typowym. Projektanci i użytkownicy mają możliwość, ale również zadanie, tak wykorzystać przewagę ekonomiczną wynikającą z prefabrykacji, aby elementy budowlane i budowle taniały. Siatka ze względu na formę obróbki była pierwotnie stosowana tylko do zbrojenia elementów budowlanych o powierzchniach płaskich. Dzisiaj w coraz większym zakresie stosowana jest w formie zgiętej w elementach budowlanych o kształtach innych niż płaskie. Znaczenie gospodarcze staje się widoczne przy porównaniu wzrostu kosztów robocizny i materiałów. Różnica wskazuje na znaczne zastępowanie czynności pracochłonnych przez prefabrykację przemysłową.

Siatki eliminują znaczną część robót ręcznych przy układaniu zbrojeń na budowie, gdyż są produkowane w fabryce na automatycznych zgrzewarkach. W elementach budowlanych o powierzchniach płaskich wymagają niewielkiego przycinania, wyginania. W ten sposób w znacznym stopniu przyczyniają się do obniżenia kosztów budowy. Jeszcze większe obniżenie czasu robót pojawia się przy stosowaniu siatek w elementach budowlanych o powierzchniach obłych – najczęściej w formie wygięcia. Przy podejmowaniu decyzji o rodzaju zbrojenia i o rodzaju stosowanej siatki należy zawsze przeanalizować, jakie inne czynniki mają wpływ na ekonomikę budowy. Obok wymiernych oszczędności płac i materiałów poważne znaczenie mają oszczędności mierzalne tylko pośrednio np.:

dla przedsiębiorcy:
  • mniejsza ilość fachowego personelu
  • krótsze czasy przestojów urządzeń i instalacji budowlanych
  • lepsze wykorzystanie infrastruktury placu budowy
dla inwestora:
  • wcześniejsze oddanie budowy
  • niższe koszty

Decydujące znaczenie przy wyborze rodzaju siatki oprócz rodzaju zadania ma wielkość obiektu i placu budowy, organizacja budowy jak również terminy dostaw.

Uproszczenie zbrojenia jako nakaz projektowania wynika również ze zmniejszenia udziału kosztów robocizny, który może tak znacznie obniżyć koszty całkowite, że ewentualne większe zużycie materiału jest uzasadnione. Kompletny program oferowanego zbrojenia prefabrykowanego przemysłowo, jak np. siatki ze składu, siatki katalogowe, siatki wykonywane zgodnie ze specyfikacjami i siatki specjalne, np. siatki oszczędzające powierzchnię, stanowi zarówno dla mniejszych przedsięwzięć budowlanych, jak i dużych obiektów, właściwe rozwiązanie z punktu widzenia ekonomiki budowy. Około dwie trzecie wszystkich siatek zbrojeniowych do betonu to siatki standaryzowane, dostępne w sprzedaży. Projektant i użytkownik mogą dysponować przemysłowo prefabrykowanymi elementami zbrojeniowymi ze składu – siatkami produkowanymi seryjnie.

Konstrukcje i rodzaje siatek.

Siatki składają się z krzyżujących się pod kątem prostym prętów zbrojeniowych, które w punktach połączeń są ze sobą zgrzane maszynowo. Pręty podłużne są pojedyncze lub podwójne, a pręty poprzeczne zawsze pojedyncze. Poprzez zastosowanie prętów podwójnych podwaja się przekrój poprzeczny stali.

zdjecie-7-305

Oznaczenia.

Oznaczenia skrócone podaje sumę przekrojów prętów stali podłużnych na metr szerokości siatki i umieszczonych przed literą służąca do oznaczenia typu siatki.
Q – siatki równym polu przekroju prętów na 1 mb długości brzegu w obu kierunkach
R – siatki o polu przekroju prętów wzdłużnych ok. pięciokrotnie większym od prętów o kierunku poprzecznym

Zastosowanie.

W dużych ilościach siatki są stosowane przede wszystkim w :

  • budownictwie mieszkaniowym
  • budowie budynków administracji i szpitali, szkół i marketów
  • budowie instalacji dostarczania wody i oczyszczalni ścieków
  • budowie dróg

Siatki zgrzewane na placu budowy.

Na podstawie zamówienia, siatki dostarczane są na plac budowy samochodami ciężarowymi w oznaczonych paczkach. Zapewnia to porządek na budowie, który ułatwia szybki postęp robót. Siatki mają również oznaczenia producenta, gatunku drutu, nr paczki, wymiar siatki, ilość sztuk w paczce.

Obróbka siatek zgrzewanych.

Siatka na placu budowy może być przycinana lub wyginana na odpowiednich urządzeniach. Ułożona podwójnie często służy do zbrojenia ścian konstrukcji żelbetowej.

Produkcja i zabezpieczenie jakości.

Produkcja siatek zgrzewanych może odbywać się tylko w zakładach posiadających odpowiednie urządzenia zgrzewające i certyfikaty potwierdzające zgodność wyrobu z odpowiednimi normami i aprobatami. Powyższe jest podstawowym warunkiem dopuszczającym towar do obrotu na rynku budowlanym. Materiałem wyjściowym do produkcji siatek zgrzewanych jest walcówka formowana i żebrowana poprzez walcowanie na zimno. Druty są łączone poprzez zgrzewanie oporowe po uprzednim ich wyprostowaniu i pocięciu.

zdjecie-7-133

Producent ma obowiązek zabezpieczenia przy produkcji technologii pozwalającej otrzymać wymagane właściwości materiałów określone przez odpowiednie normy i kontrolowanie ich przez nadzór wewnętrzny jak i zewnętrzny.

Wewnętrzny dział jakości nadzoruje każdy etap produkcji od momentu otrzymania wsadu do momentu, kiedy siatka zgrzewana opuszcza zakład. Kontrola obca to wszelkiego rodzaju audyty prowadzone przez zewnętrzne jednostki certyfikujące.

 

logo-artykul
PIOTR JENDRUŚ / Menedżer ds. Rozwoju Produktów / CMC Poland Sp. z o.o.
Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, Polska
Mobile +48 600 910 828, piotr.jendrus@cmc.com, www.cmc.com, www.siatkizgrzewane.pl

wstecz