CMC Poland Sp. z o.o. jest administratorem strony internetowej www.siatkizgrzewane.pl
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez CMC Poland Sp. z o.o. należy kierować do powołanego przez spółkę Inspektora Ochrony Danych CMC Poland Sp. z o.o., Monika Lecińska, kontakt: iod.poland@cmc.com.

  Klauzula informacyjna RODO

wstecz