Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci zawiera podstawowe informacje w zakresie przetwarzania Danych osobowych. Wszystkie procesy zwi─ůzane z przetwarzaniem Danych osobowych zosta┼éy zaprojektowane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa dotycz─ůcymi ochrony danych osobowych.

Celem Polityki jest w szczeg├│lno┼Ťci udzielenie U┼╝ytkownikom informacji dotycz─ůcych korzystania, gromadzenia, przechowywania przez Administratora Danych osobowych, jak r├│wnie┼╝ wykorzystywania plik├│w Cookies, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego oraz zapewnienie U┼╝ytkownikom ochrony prywatno┼Ťci w zakresie odpowiadaj─ůcym standardom i wymogom okre┼Ťlonym w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawnych.

Je┼Ťli nie zgadzasz si─Ö z tre┼Ťci─ů niniejszej Polityki Prywatno┼Ťci, prosimy o niekorzystanie z naszego serwisu i nie zapisywanie si─Ö do Newsletter-a.

W kwestiach zwi─ůzanych z przetwarzaniem Danych osobowych mo┼╝esz skontaktowa─ç si─Ö z nami mailowo pisz─ůc na adres iod.poland@cmc.com ewentualnie listownie CMC Poland Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Pi┼ésudskiego 82, 42-400 Zawiercie.

Wyrazy u┼╝yte w niniejszej Polityce Prywatno┼Ťci z du┼╝ej litery maj─ů znaczenie okre┼Ťlone jak poni┼╝ej:

Polityka prywatno┼Ťci zbi├│r zasad okre┼Ťlaj─ůcy spos├│b ochrony i przetwarzania Danych osobowych.

Administrator danych osobowych oznacza osob─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů, organ publiczny, jednostk─Ö lub inny podmiot, kt├│ry samodzielnie lub wsp├│lnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych; je┼╝eli cele i sposoby takiego przetwarzania s─ů okre┼Ťlone w prawie Unii lub w prawie pa┼ästwa cz┼éonkowskiego, to r├│wnie┼╝ w prawie Unii lub w prawie pa┼ästwa cz┼éonkowskiego mo┼╝e zosta─ç wyznaczony administrator lub mog─ů zosta─ç okre┼Ťlone konkretne kryteria jego wyznaczania. Administratorem Danych osobowych jest CMC Poland Sp. z o.o. z siedzib─ů w Zawierciu, przy ul. Pi┼ésudskiego 82.

EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuj─ůcy kraje Unii Europejskiej, Norwegi─Ö, Liechtenstein i Islandi─Ö.

U┼╝ytkownik oznacza osob─Ö korzystaj─ůc─ů ze Strony Internetowej. Odwiedzaj─ůc Stron─Ö Internetow─ů stajesz si─Ö automatycznie U┼╝ytkownikiem.

Strona Internetowa strona internetowa dost─Öpna pod adresem www.siatkizgrzewane.pl

Dane Osobowe oznaczaj─ů informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (ÔÇ×osobie, kt├│rej dane dotycz─ůÔÇŁ); mo┼╝liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt├│r─ů mo┼╝na bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio zidentyfikowa─ç, w szczeg├│lno┼Ťci na podstawie identyfikatora takiego jak imi─Ö i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b─ůd┼║ kilka szczeg├│lnych czynnik├│w okre┼Ťlaj─ůcych fizyczn─ů, fizjologiczn─ů, genetyczn─ů, psychiczn─ů, ekonomiczn─ů, kulturow─ů lub spo┼éeczn─ů to┼╝samo┼Ť─ç osoby fizycznej.

Cookies s─ů to dane informatyczne, w szczeg├│lno┼Ťci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz─ůdzeniach za po┼Ťrednictwem, kt├│rych korzystasz z naszych serwis├│w. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z kt├│rej pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer. Pliki te zawieraj─ů informacje niezb─Ödne do prawid┼éowego funkcjonowania Strony internetowej.

RODO Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Newsletter modu┼é dost─Öpny na Stronie Internetowej, umo┼╝liwiaj─ůcy U┼╝ytkownikowi korzystanie z us┼éugi Newsletter po uprzednim zapisaniu si─Ö i wyra┼╝eniu stosownych zg├│d.

Zaprojektuj siatkę moduł do projektowania siatek zgrzewanych, dostępny na Stronie internetowej, którego zasady funkcjonowania i procesy przetwarzania Danych osobowych zostały opisane w Regulaminie Świadczenia Usług.

I. OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotycz─ůcych U┼╝ytkownik├│w do niezb─Ödnego minimum, wymaganego do ┼Ťwiadczenia na ich rzecz us┼éug.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatno┼Ťci, na kt├│re mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç rozw├│j technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych oraz rozw├│j serwisu internetowego. Jednocze┼Ťnie, wskazuje, i┼╝ zapewnia aktualizacj─Ö informatycznych ┼Ťrodk├│w ochrony pozwalaj─ůc─ů na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dost─Öpem oraz innymi zagro┼╝eniami, p┼éyn─ůcymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatno┼Ťci b─Ödziemy informowa─ç w spos├│b widoczny i zrozumia┼éy. Zmiany Polityki Prywatno┼Ťci b─Öd─ů publikowane na Stronie internetowej i b─Öd─ů obowi─ůzywa┼éy od dnia ich og┼éoszenia na ww. stronie. Informacja o ka┼╝dej zmianie tre┼Ťci Polityki Prywatno┼Ťci mo┼╝e zosta─ç r├│wnie┼╝ przes┼éana na wskazany przez U┼╝ytkownika adres e-mail w przypadku jej zmiany.
 4. W serwisie mog─ů pojawia─ç si─Ö linki do innych stron internetowych, zw┼éaszcza w artyku┼éach, wiadomo┼Ťciach. Takie strony internetowe nie s─ů w ┼╝aden spos├│b nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mog─ů posiada─ç w┼éasne polityki dotycz─ůce prywatno┼Ťci oraz regulaminy, z kt├│rymi zalecamy si─Ö zapozna─ç.

II. DANE OSOBOWE

 1. Bezpiecze┼ästwo powierzonych Administratorowi Danych Osobowych jest najwa┼╝niejsze. Administrator wdro┼╝y┼é procedury, kt├│re maj─ů zapobiec naruszenia bezpiecze┼ästwa Danych Osobowych, zgodne z obowi─ůzuj─ůcym prawem, w szczeg├│lno┼Ťci w zgodnie z RODO, Ustaw─ů o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Ustaw─ů o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, Ustaw─ů Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
 2. Administrator stosuje odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych odpowiedni─ů do charakteru, zakresu, kontekstu i cel├│w przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolno┼Ťci os├│b fizycznych.
 3. U┼╝ywamy r├│┼╝norodnych adekwatnych technicznych i organizacyjnych ┼Ťrodk├│w bezpiecze┼ästwa, w tym szyfrowania, w celu utrzymania bezpiecze┼ästwa Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe s─ů przechowywane w zabezpieczonych sieciach i s─ů dost─Öpne tylko dla ograniczonej liczby os├│b, kt├│re to osoby zosta┼éy upowa┼╝nione przez Administratora w odpowiednim zakresie.
 4. Dane Osobowe U┼╝ytkownika s─ů przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, jakim jest ┼Ťwiadczenie przez Administratora us┼éug dost─Öpnych na Stronie internetowej. W razie potrzeby uzyskania od U┼╝ytkownika dodatkowych danych, w celu lepszego dopasowania us┼éug dla U┼╝ytkownika, jak r├│wnie┼╝ w celu oferowania us┼éug na jeszcze wy┼╝szym poziomie, U┼╝ytkownik zostanie poproszony o dodatkowe zgody. Ka┼╝da zgoda jest dobrowolna i mo┼╝e zosta─ç odwo┼éana przez U┼╝ytkownika w dowolnym momencie.
 5. Dane Osobowe U┼╝ytkownik├│w Administrator b─Ödzie przetwarza─ç w celach marketingu bezpo┼Ťredniego us┼éug, przesy┼éania informacji handlowych drog─ů elektroniczn─ů, o ile U┼╝ytkownik wyrazi zgod─Ö. Zakres Danych Osobowych jakie Administrator b─Ödzie przetwarza─ç to dane kontaktowe, takie jak imi─Ö, adres email.
 6. Administrator b─Ödzie przetwarza─ç Dane Osobowe r├│wnie┼╝ w celach statystycznych. Zakres informacji jakie Administrator b─Ödzie przetwarza─ç to dane pochodz─ůce z plik├│w Cookies wskazane w punkcie V. 1 poni┼╝ej.
 7. Administrator będzie przetwarzać Dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń.

III. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych U┼╝ytkownika, nie sprzedaje ich ani nie wymienia si─Ö nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane Osobowe u┼╝ytkownik├│w pozostawione w naszym serwisie nie zostan─ů udost─Öpnione osobom trzecim, ani nie s─ů przekazane do kraj├│w trzecich lub organizacji mi─Ödzynarodowych, z zastrze┼╝eniem ust. 2, 3 i 4 poni┼╝ej.
 2. W trakcie i w celu wykonywania przez Administratora us┼éug na rzecz U┼╝ytkownika, Dane Osobowe U┼╝ytkownika mog─ů zosta─ç udost─Öpnione podmiotom trzecim ┼Ťwiadcz─ůcym na rzecz Administratora us┼éugi informatyczne i hostingowe, jednak┼╝e tylko i wy┼é─ůcznie po zawarciu stosownych um├│w.
 3. Dane Osobowe U┼╝ytkownika mog─ů by─ç udost─Öpniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwo┼Ťci.
 4. Korzystanie przez Administratora z narz─Ödzia Google Analytics mo┼╝e wi─ůza─ç si─Ö z przekazywaniem danych do podmiot├│w trzecich poza obszar EOG na zasadach ustalonych przez Google.
 5. Ka┼╝da operacja przesy┼éania Danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem.

IV. ZASADY ZWI─äZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dok┼éada szczeg├│lnej staranno┼Ťci w celu ochrony interes├│w os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci zapewnia, aby dane te by┼éy:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos├│b przejrzysty dla U┼╝ytkownik├│w i innych os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů,
 2. zbierane w konkretnych, wyra┼║nych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos├│b niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych s─ů przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przez okres nie d┼éu┼╝szy, ni┼╝ jest to niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych dane te s─ů przetwarzane,
 6. przetwarzane w spos├│b zapewniaj─ůcy odpowiednie bezpiecze┼ästwo Danych osobowych, w tym ochron─Ö przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow─ů utrat─ů, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych lub organizacyjnych.

V. MECHANIZMY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator wskazuje, i┼╝ wykorzystuje nast─Öpuj─ůce mechanizmy gromadz─ůce i przechowuj─ůce nast─Öpuj─ůce informacje:
  1. Dane identyfikuj─ůce sesje danej osoby w przegl─ůdarce internetowej na serwerach Strony internetowej - z u┼╝yciem plik├│w Cookies,
  2. Adres IP, pochodzenie zapytania o wy┼Ťwietleniu Strony internetowej, typ i j─Özyk przegl─ůdarki, data i godzina zdarzenia,
  3. pozyskiwania informacji o U┼╝ytkownikach i ich zachowaniach poprzez kody monitoruj─ůce ruch na stronie WWW (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urz─ůdzeniach ko┼äcowych plik├│w Cookies). Dane zbierane b─Öd─ů poprzez Google Analitics w celu tworzenia statystyk.
  4. Dane zebrane podczas zapisania si─Ö do NewsletterÔÇÖa.
 2. Dane zbierane w punkcie c powy┼╝ej s─ů wykorzystywane do cel├│w marketingowych.

VI. COOKIES

 1. Cookies przechowuj─ů: identyfikator sesji U┼╝ytkownika, kody zabezpieczaj─ůce, informacj─Ö o wyra┼╝onych zgodach oraz o zapoznaniu si─Ö z polityk─ů prywatno┼Ťci, identyfikator dla google analytics, wyb├│r j─Özyka strony, identyfikator zabezpieczaj─ůcy przed atakiem csrf.
 2. Cookies mog─ů by─ç zamieszczane w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Strony internetowej. Administrator stosuje Cookies, aby zagwarantowa─ç odpowiedni standard Strony internetowej.
 3. Cookies wykorzystywane s─ů w celu:
  1. dostosowania zawarto┼Ťci Strony internetowej do preferencji U┼╝ytkownika,
  2. optymalizacji korzystania ze Strony internetowej, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez rozpoznawanie urz─ůdzenia ko┼äcowego U┼╝ytkownika, utrzymania sesji U┼╝ytkownika,
  3. tworzenia statystyk.
 4. W zakresie cookies├│w, kt├│re nie s─ů zwi─ůzane z funkcjonalno┼Ťci─ů Strony Internetowej, w ┼Ťwietle brzmienia art. 172 Prawa telekomunikacyjnego zbieranie danych nast─Öpuje po uprzednim uzyskaniu zgody U┼╝ytkownika.
 5. Zebrane dane s┼éu┼╝─ů do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos├│b U┼╝ytkownicy korzystaj─ů ze Strony internetowej, aby usprawnia─ç funkcjonowanie Strony internetowej zapewniaj─ůc bardziej efektywn─ů i bezproblemow─ů nawigacj─Ö.
 6. Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e w niekt├│rych przypadkach, niezale┼╝nych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez U┼╝ytkownika na urz─ůdzeniu ko┼äcowym, s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania stron internetowych (np. przegl─ůdarka internetowa) wprowadza domy┼Ťlne przechowywanie Cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy mog─ů dokona─ç w ka┼╝dym czasie zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych Cookies. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione mi─Ödzy innymi w taki spos├│b, aby blokowa─ç automatyczne ustawienia Cookies b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. Informacje szczeg├│┼éowe w tym zakresie dost─Öpne s─ů w ustawieniach i instrukcjach dotycz─ůcych oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).
 7. U┼╝ytkownik w ka┼╝dej chwili ma mo┼╝liwo┼Ť─ç wy┼é─ůczenia lub przywr├│cenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmian─Ö ustawie┼ä w przegl─ůdarce internetowej.
 8. Informacje dotycz─ůce Cookies maj─ů zastosowanie r├│wnie┼╝ do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Strony internetowej.
 9. Czas przechowywania cookies dot. Google Analytics to 26 miesi─Öcy.

VII. NEWSLETTER

 1. Otrzymanie elektronicznego Newslettera wymaga podania wy┼é─ůcznie imienia oraz adresu email. Do realizacji tego celu jest przeznaczony modu┼é Newsletter dost─Öpny na Stronie Internetowej.
 2. Subskrybent Newslettera po wpisaniu ww. danych otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomo┼Ť─ç e-mail zawieraj─ůc─ů link potwierdzaj─ůcy fakt zapisania si─Ö do us┼éugi Newsletter. Brak potwierdzenia linku aktywacyjnego spowoduje usuniecie danych przez Administratora po up┼éywie okresu wa┼╝no┼Ťci linku.
 3. Adresy email b─Öd─ů przechowywane w bazie kontakt├│w us┼éugi newsletter na serwerze us┼éugodawcy internetowego.
 4. Dane podawane s─ů dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemo┼╝liwia otrzymanie Newslettera.
 5. Subskrybent Newslettera w ka┼╝dym momencie ma mo┼╝liwo┼Ť─ç rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu nale┼╝y klikn─ů─ç w link rezygnacji b─Öd─ůcy nieodzownym elementem ka┼╝dego Newslettera. Dane osobowe b─Ödziemy przetwarza─ç do momentu cofni─Öcia zgody.
 6. Newsletter ma charakter informacyjny, a subskrypcja Newslettera jest całkowicie bezpłatna.
 7. Prawa subskrybenta Newslettera zostały opisane w Klauzuli informacyjnej RODO.

VIII. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prawnymi podstawami przetwarzania Pa┼ästwa Danych Osobowych s─ů:

 1. zgoda wyra┼╝ona przez U┼╝ytkownika,
 2. przepisy prawa, w przypadkach, w kt├│rych przepisy te upowa┼╝niaj─ů Administratora do przetwarzania Danych osobowych, jak np. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez Administratora.

IX. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć

 1. Wszelkie tre┼Ťci znajduj─ůce si─Ö na Stronie Internetowej s─ů obj─Öte prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikaj─ůcymi z rejestracji znak├│w towarowych. Jakiekolwiek wykorzystywanie tre┼Ťci obj─Ötych prawami autorskimi i znak├│w towarowych nie mo┼╝e by─ç realizowane przez U┼╝ytkownika bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora za wyj─ůtkiem dozwolonego u┼╝ytku osobistego utwor├│w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Jakiekolwiek dzia┼éania sprzeczne z postanowieniem wskazanym powy┼╝ej, mog─ů stanowi─ç podstaw─Ö poci─ůgni─Öcia U┼╝ytkownika do odpowiedzialno┼Ťci cywilnej i karnej.
 3. Wszelkie tre┼Ťci zamieszczone na Stronie Internetowej maj─ů charakter wy┼é─ůcznie informacyjnym i nie stanowi─ů oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Jako Administrator nie ponosimy ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu powstania jakiejkolwiek szkody w zwi─ůzku z decyzjami podj─Ötymi na podstawie zamieszczonych na Stronie Internetowej informacji lub w zwi─ůzku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem. Powy┼╝sze zdanie nie ma zastosowania w sytuacji gdy taka odpowiedzialno┼Ť─ç wynika z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, w szczeg├│lno┼Ťci szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

 

wstecz