Z CMC Poland budujesz oszczędnie

Z CMC Poland budujesz oszczędnie

Wygodny w użyciu wyrób budowlany

Wykorzystanie siatek zbrojeniowych pozwala na duże oszczędności, zarówno finansowe jak i czasowe. Siatki zgrzewane wygrywają na każdym etapie montażu zbrojenia. Są wygodniejsze, szybko pokrywają obszar zbrojenia, a ich montaż nie jest tak kosztowny jak klasycznych prętów zbrojeniowych.

Siatki zgrzewane to:

  • Mniejsza pracochłonność w stosunku do tradycyjnych metod
  • Skrócenie czasu realizacji inwestycji
  • Lepsza organizacja placu budowy
  • Zmniejszenie kosztów budowy
  • Szybsze i prostsze zbrojenie konstrukcji
  • Skrócenia czasu projektowania
  • Wygoda – dzięki zastosowaniu gotowych baz siatek
  • Niższy koszt inwestycji
  • Skrócenie czasu realizacji inwestycji
  • Gwarancja jakości inwestycji
wstecz