Siatki standardowe w gat. B500A

Oznaczenie Drut mm Długość mb Szerokość mb Oczko mm Waga arkusza Waga m2
Q131 5 5,00 2,15 150x150 22,50 2,09
Q188 6 5,00 2,15 150x150 32,40 3,01
Q188 6 6,00 2,30 150x150 41,70 3,02
Q283 6 6,00 2,30 100x100 61,30 4,44
Q142 6 6,00 2,30 200x200 31,30 2,27
Q257 7 6,00 2,30 150x150 56,80 4,12
Q335 8 6,00 2,30 150x150 74,30 5,38
Q335 8 5,00 2,15 150x150 57,70 5,37
Q252 8 6,00 2,30 200x200 55,70 4,04
Q503 8 6,00 2,30 100x100 109,00 7,90
Q523 10 5,00 2,15 150x150 90,05 8,38
Q523 10 6,00 2,30 150x150 116,00 8,41
Q393 10 6,00 2,30 200x200 87,00 6,30
Q785 10 6,00 2,30 100x100 170,30 12,34
Q754 12 6,00 2,30 150x150 166,90 12,09
Q1131 12 6,00 2,30 100x100 245,10 17,76

Siatki wg norm czeskich w gat. B500A

Oznaczenie Drut mm Długość mb Szerokość mb Oczko mm Waga arkusza Waga m2
KA16 4 3,00 2,00 100x100 11,88 1,98
KA17 4 3,00 2,00 150x150 8,12 1,35
KD35 5 3,00 2,00 100x100 18,48 3,08
KD36 5 3,00 2,00 200x200 9,24 1,54
KD37 5 3,00 2,00 150x150 12,63 2,11
KH30 6 3,00 2,00 100x100 26,64 4,44
KH20 6 3,00 2,00 150x150 18,20 3,03
KH31 6 3,00 2,00 200x200 13,32 2,22
KY49 8 3,00 2,00 100x100 47,40 7,90
KY50 8 3,00 2,00 150x150 32,39 5,40
KY51 8 3,00 2,00 200x200 23,70 3,95
KY85 8 6,00 2,40 100x100 113,80 7,90
KY86 8 6,00 2,40 150x150 75,84 5,27

Siatki wg katalogów niemieckich i o parametrach wytrzymałościowych określonych w DIN 488 w gat. B500A

Oznaczenie Drut mm Długość mb Szerokość mb Oczko mm Waga arkusza Waga m2
Q188A 6/6 6,00 2,30 150x150 41,70 3,02
Q257A 7/7 6,00 2,30 150x150 56,80 4,12
Q335A 8/8 6,00 2,30 150x150 74,30 5,38
Q424A 9/9 6,00 2,30 150x150 84,40 6,12
Q524A 10/10 6,00 2,30 150x150 100,90 7,31
Q636A 9/10 6,00 2,35 100x125 132,00 9,36
R188A 6/6 6,00 2,30 150x250 33,60 2,43
R257A 7/6 6,00 2,30 150x250 41,20 2,99
R335A 8/6 6,00 2,30 150x250 50,20 3,64
R424A 9/8 6,00 2,30 150x250 67,20 4,87
R524A 10/8 6,00 2,30 150x250 75,70 5,49

Siatki na rynek Norweski

Oznaczenie Drut mm Długość mb Szerokość mb Oczko mm Waga arkusza Waga m2
K131 5 5,00 2,00 150x150 21,00 2,10
K189 6 5,00 2,00 150x150 30,20 3,02
K257 7 5,00 2,00 150x150 41,10 4,11
K335 8 5,00 2,00 150x150 53,70 5,37
K402 8 5,00 2,00 125x125 63,20 6,32
K503 8 5,00 2,00 100x100 79,00 7,90

Parametry techniczne siatek

1 Masa 1 m2 siatki, kg według tabel
2 Dopuszczalne odchyłki masy 1 m2 siatki, % ± 4,5
3 Granica plastyczności Re, MPa ≥ 500
4 Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa ≥ 550
5 Stosunek Rm: Re ≥ 1,05
6 Wydłużenie procentowe przy największej sile rozciągającej Agt, % ≥ 2,5
7 Wydłużenie procentowe przy zerwaniu A10 % ≥ 8
8 Właściwości połączeń zgrzewanych  
a)wytrzymałość na rozciąganie pręta, MPa R połączenia ≥ Rm
b)siła ścinająca złącze, kN F ≥ 0.3xAs x Re
c)zginanie w miejscu połączenia prętów o kąt a = 60° na trzpieniu o średnicy D=6dg brak pęknięć

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

  • długość i szerokość siatki: ± 25 mm lub ± 5% - mniejsza z tych wartości
  • rozstaw prętów: ± 15 mm lub ± 7,5% - mniejsza z tych wartości

Przy projektowaniu konstrukcji żelbetowych zbrojonych siatkami należy przyjmować charakterystyczne i obliczeniowe wartości wytrzymałościowe jak dla stali B500A wg PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2).

Zgrzewane siatki stalowe powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

Kraj Certyfikat Norma-Aprobata Zakres
Polska Zetom 005-UWB-106 TB-KOT-2019/1001 Drut żebr. w kręgach i prętach B500A Ø 6,0 – 12,0
Polska Zetom 005-UWB-100 IBDIM-KOT-2019/0331 Drut żebr. w kręgach i prętach B500A Ø 5,0 – 12,0
Polska Zetom 005-UWB- 022 PN H-93247-1:2008 Drut żebr. w kręgach i prętach B500A Ø 5,0 – 12,0
Polska Zetom 005-UWB-105 ITB-KOT-2019/1002 Siatki z drutu żebr. B500A Ø 6,0 – 12,0
Polska Zetom 005-UWB-097 BDIM-KOT-2019/0330 Siatki z drutu żebr. B500A Ø 5,0 – 12,0
Niemcy MPA-NRW 11-9123-1/7 DIN 488-4:2009-08 Siatki z drutu żebr B500A Ø 4,0 – 12,0
Niemcy MPA-NRW 11-9336-1/6 DIN 488-3:2009-08 Drut żebr. w kręgach B500A Ø 6,0; 7,0; 8,0; 9,0;10,0; 12,0
Niemcy MPA-NRW 11-9159-1/4 DIN 488-3: 2009-08 Pręty prostowane z drutu żebr. B500A Ø 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0
Czechy TZUS 204/C5/2013/070-039450 CSN 42 0139:2011 Siatki z drutu żebr B500A Ø 4,0 – 10,0
Czechy TZUS 204/C5/2013/070-039453 CSN 42 0139:2011 Drut żebr w kręgach i prętach B500A Ø 5,0 – 12,0
Słowacja TSUS SK04-ZSV-2431 Aprobata SK TP - 17/0071 Siatki z drutu żebr B500A Ø 4,0 – 9,5; 10,0; 11,0; 12,0
Słowacja TSUS SK04-ZSV-2431 Aprobata SK TP-14/0113 Drut żebr. w kręgach i prętach gat B500A Ø 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0
Norwegia 121020 NS 3576 Part 4 Siatki stal B500NA Ø 5-12 mm

 

wstecz