Co nas wyróżnia?

Co nas wyróżnia?

Jeszcze do niedawna istniały obszary, w których nie można było korzystać z siatek zgrzewanych wykonanych ze stali zimnowalcownej w klasie ciągliwości A. Ten problem w szczególności dotyczył obiektów inżynieryjnych, w których występują naprężenia zmienne. Siatek nie można było używać także w budownictwie komunikacyjnym.

CMC Poland jako pierwsza wprowadziła na rynek siatki zgrzewane ze stali gorącowalcowanej w klasie ciągliwości C nadając im znak towarowy #PentakosiaC®.
Siatki #PentakosiaC® przyspieszają prace na budowie, tak aby nie dochodziło do niepotrzebnych zmian stali w projekcie, i aby cała inwestycja była wykonana z jednego gatunku stali.

#PentakosiaC® może być wykorzystana przy budowie takich obiektów jak:

  • drogowe i kolejowe obiekty inżynieryjne
  • drogi publiczne
  • drogi wewnętrzne
  • drapacze chmur
  • stacje metra
  • tunele
  • lotniska

Stal B500SP wytwarzana jest w procesie walcowania na gorąco i umacniania w technologii stretchingu. Siatki są układami prostopadłych względem siebie prętów podłużnych i poprzecznych tego samego gatunku, połączonych na wszystkich skrzyżowaniach zgrzewaniem oporowym.

wstecz